Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

voor Nederlandstaligen aan de Costa Blanca

Persberichten

Op deze pagina vindt u de persberichten die door de IGGDS "De Hoeksteen" zijn verzonden. Het meest recente persbericht staat bovenaan gevolgd door de daarop volgende.

Guardamar del Segura, donderdag 28 maart 2018 en 4 april 2019 - aanvang 19:30 uur

De zeggingskracht van de Matthäus Passion
Twee informatie- en luisteravonden over het bekendste oratorium van J.S. Bach
 

Op donderdag 28 maart en donderdag 4 april a.s. organiseert  de Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” twee informatie- en luisteravonden over de bekende Matthäus-Passion of Matteüspassie  van de componist Johann Sebastian Bach. Dit oratorium is in Nederland erg geliefd en wordt in de aanloop naar Pasen op vele plaatsen uitgevoerd. De Matthäus-Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus Christus zoals dat in het Evangelie volgens Matteüs wordt verteld.  

Bram de Smidt en Paul van der Laan zullen tijdens deze twee avonden dieper ingaan op de achtergronden en inhoud van deze bekende compositie. Doel is om nog intenser te genieten van de muziek en geraakt te worden door het verhaal welke in recitatieven, aria’s, koralen en koorzang wordt bezongen. Uiteraard zal er tijd worden genomen om gezamenlijk naar bepaalde gedeelten te luisteren, waarna de inhoud nader wordt toegelicht en uitgediept.  

Bram de Smidt heeft vele jaren als tenor meegezongen in het Bachkoor Holland. Dit koor verzorgt jaarlijks de uitvoeringen van de Matthäus Passion in de Grote Kerk in Naarden, welke onder meer door leden van het kabinet worden bijgewoond. Bram de Smidt speelt orgel en is de huidige cantor van de Nederlandse Kerk in Guardamar del Segura. Prof.Dr. Paul van der Laan is kerkhistoricus. Van 2000 tot 2012 was hij hoogleraar kerkgeschiedenis en theologie aan Southeastern Universiteit in Lakeland, Florida in de Verenigde Staten. De muzikale en historische kennis van beide presentatoren staan garant voor een verdiepende ervaring voor allen die meer willen weten over dit vermaarde passieoratorium.  

De avonden beginnen om 19.30 uur. In de pauze is er koffie, thee enz.. Plaats:  in de tuinzaal van het gebouw Residencia Bella Mare aan de Calle Austria 11 in Guardamar del Segura. Toegang is gratis.  

De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” biedt een geestelijk thuis aan alle Nederlandstaligen, die al dan niet tijdelijk aan de Costa Blanca verblijven. Meer informatie is te vinden op de website http://www.iggds.nl/ of bel met de dienstdoende predikant ds. Bert Bosveld - tel. (00 34) 865770841. 

Guardamar del Segura, donderdag 7 maart 2019 - aanvang 19:00 uur

Verhalenavond met Otto de Bruijne 

Op donderdag 7 maart a.s. vertelt Otto de Bruijne spannende en ontroerende verhalen van Belcampo en Martin Buber en anderen. Wat maakte ingenieur Oosterhuis mee in de onherbergzame binnenlanden van Noord India? Waarom kwam hij terug naar Nederland? Waarom wilde hij weer terug naar India? En wat zocht een jonge joodse  Talmudstudent in zijn leraar? Mistte hij het leven toen hij naar kennis zocht? Zoek mee! Het wordt een mooie avond.

Otto de Bruijne (1949), was TV-presentator onder meer van de reisprogramma’s ”Otto in Afrika” en “Otto op Zoek”, heeft in Nederland en Afrika gewerkt, en is bekend als spreker, verhalenverteller en beeldend kunstenaar. Otto overwintert met zijn vrouw Renée aan de Costa Blanca. De avond begint om 19.00 uur, koffie, thee enz. in de pauze, een wijntje achteraf. Plaats: Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen”  in het gebouw Residencia Bella Mare aan de Calle Austria 11 in Guardamar del Segura. Toegang is gratis.

De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” biedt een geestelijk thuis aan alle Nederlandstaligen, die al dan niet tijdelijk aan de Costa Blanca verblijven. In 2008 is zij op initiatief van een aantal Nederlanders in Guardamar del Segura opgericht. Elke zondag houden zij om 11:00 uur een eredienst. Meer informatie is te vinden op de website http://www.iggds.nl/ of bel met de dienstdoende predikant ds. Bert Bosveld - tel. (00 34) 865770841.


Guardamar del Segura, donderdag 13 december 2018 - aanvang 19:30 uur

KERSTZANGAVOND IN GUARDAMAR
LIEDEREN VAN TROOST

De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” organiseert de laatste jaren in de aanloop naar de kerstdagen, een speciale viering, waarbij het samen zingen van bekende kerstliederen centraal staat. Deze traditie wordt ook dit jaar voortgezet en zal plaatsvinden op donderdagavond 13 december – aanvang 19:30 uur. Een mooie gelegenheid om te genieten van de bijzondere kerstsfeer en nostalgische herinneringen te herbeleven. De avond vindt plaats in Residencia Bella Mare aan de Calle Austria 11 in Guardamar del Segura. Toegang is gratis.

De zaal zal in passende kerstsfeer zijn aangekleed. Anders dan vorige jaren zal er deze avond bijzondere aandacht geschonken worden aan oude vertrouwde melodieën van Engelse bodem (Christmas Carols), die door de dichter-dominee André Troost op indringende wijze zijn vertaald in het Nederlands. Het belooft een afwisselende avond te worden waarbij naast de samenzang er ook koor- en solozang, Bijbellezing, declamatie en meditatie zal worden geboden. Na afloop is er onder het genot van een kopje koffie en versnaperingen, ruimte voor ontmoeting en gesprek.

                     Ds. Leendert Terlouw, de huidige predikant, leidt de avond in de dubbelfunctie van voorganger en voorzanger. Kerkmuziek heeft zijn bijzondere belangstelling . “Ziel, gij zijt geboren tot, zingen voor de Heer, uw God” is een geliefde liedregel van hem. Hij houdt van het liedboek der kerken maar ook van liederen uit andere tradities. Geloven is voor hem vooral zingend geloven.

  

Guardamar del Segura/Rebate, zondag 25 november 2018

 

INTERKERKELIJKE GEMEENTE “DE HOEKSTEEN” VIERT 10-JARIG BESTAAN

 

Op zondag 25 november vierde de Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen”, die normaliter haar erediensten houdt in Guardamar del Segura, haar tienjarig bestaan in het sfeervolle kerkje te Rebate.
Ongeveer 65 aanwezigen hieven het champagneglas om dit heuglijke feit te gedenken. Na afloop van de jubileumdienst was er een feestelijke maaltijd die gelardeerd werd met het optreden van een Mexicaans trio, die er de tropische sfeer goed in brachten.

De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” begon eind 2008 met een oproep in het weekblad “Hallo”, waarin belangstellenden werden opgeroepen om bij een informatieavond aanwezig te zijn. Daarna werden de zaken voortvarend ter hand genomen. In december 2018 begonnen de eerste samenkomsten en in begin 2009 was er al een voorlopig bestuur, een kerkblad en een vaste ontmoetingsplaats in Guardamar del Segura. In het allereerste kerkblad werd de doelstelling als volgt verwoord: Wij zijn een groep Nederlanders die de behoefte hebben om regelmatig bijeen te komen en het evangelie te (horen) verkondigen. En dat samen met mensen die geloven in Jezus Christus, onafhankelijk van hun kerkelijke achtergrond, vanuit de overtuiging dat onze schepper ons roept tot eenheid in het geloof.

Dominee Leendert Terlouw, de huidige dienstdoende predikant, benadrukte in zijn preek deze veelkleurigheid die ten grondslag ligt aan het wezen en karakter van deze kerk. Zijn toga, waarop de kleuren van de regenboog, dubbel zijn afgebeeld, illustreerden zijn woorden op beeldende wijze. Het teken van de regenboog is ook afgebeeld op het logo van deze gemeente en is ook verankerd in haar nog jonge geschiedenis. Na de allereerste eredienst verscheen er aan de horizon te Guardamar een adembenemende dubbele regenboog. Het thema van de jubileumdienst was daarom ook passend gekozen: “Onder de koepel van de regenboog”.

De nagestreefde eenheid is na tien jaar nog altijd een belangrijk kenmerk van deze gemeente. Lambert Moll, een van de oprichters, benadrukte in zijn toespraak het belang daarvan en de opdracht die deze gemeente heeft om daar in de praktijk gestalte aan te geven. De gemeente heeft een voornamelijk Protestantse structuur. Dat komt zowel tot uiting in de liturgie, de liedboeken als de manier van besturen.

Er wordt nauw samengewerkt met de stichting  IPNZE, dat staat voor Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa. Uit het bestand van deze stichting worden de predikanten beroepen, die hier in de regel gedurende drie maanden voorgaan. De gemeente voorziet in een pastorie en reiskosten, maar verder werken de predikanten zonder honorarium. In de keuze van predikanten wordt rekening gehouden met de veelkleurige achtergrond van de leden. Zo zijn er in het verleden predikanten geweest uit de volle breedte van de PKN-kerken, Bapstistengemeente, Leger des Heils, Oud Katholieke Kerk enz. enz..

De gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad. Fred van den Heuvel, de huidige praeses (kerkelijk jargon voor voorzitter), eindigde de zonnige dag door de wens uit te spreken, dat de gemeente in de toekomst nog vele malen bijeen mag komen om haar bestaan  feestelijk  te vieren. P E R S B E R I C H T

 

                           Guardamar del Segura, donderdag 22 november 2018

 

Binnen gesloten muren
informatieve bijeenkomst over het

werk van een gevangenisdominee

Op donderdag 22 november organiseert de Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” een informatieve ochtend over de gesloten wereld van de gevangenissen in Nederland. Ds. Marja Terlouw-Sterk zal spreken over haar 30-jarige ervaring als gevangenisdominee, achtereenvolgens in de detentiecentra van Scheveningen, Arnhem en Nieuwegein. Na haar inleiding is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Naast het delen van een aantal persoonlijke ervaringen zal er worden ingegaan op onze beeldvorming over gevangenen, de taak en verantwoordelijkheid van de kerk en de overheid en wat wij kunnen doen om het integratieproces in de maatschappij na de strafperiode te bevorderen.

Iedereen is van harte uitgenodigd. Toegang is gratis. De bijeenkomst begint om 10.30 uur en zal naar verwachting tot rond 12.00 uur duren, Het vindt plaats in de kerkzaal van de Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” in de Residencia Bella Mare aan de Calle Austria 11 in Guardamar del Segura. Hier worden wekelijks Nederlandstalige erediensten gevierd op zondag van 11.00 tot 12.00 uur.

De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen”. biedt een geestelijk thuis aan alle Nederlandstaligen, die al dan niet tijdelijk aan de Costa Blanca verblijven. Meer informatie is te vinden op de website http://www.iggds.nl/ of telefonisch te verkrijgen bij de dienstdoende predikant ds. Leendert Terlouw - tel. (00 34) 865770841.


Ds.Marja Terlouw-Sterk


 


 

 

Persbericht Meezingavond 24 mei 2018 - Thema: Johan de Heer

Zing mee met Johan de Heer

Op donderdag 24 mei 2018 verzorgt de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura “De Hoeksteen” een meezingavond. Centraal zullen deze avond de liederen staan uit de aloude bundel van Johan de Heer, die door hem in het begin van de 20e eeuw werd uitgegeven. Tussen de liederen door zal de predikant Henk Fonteyn het nodige vertellen over deze man die de Heer heette en de Heer diende. Daarin zal veel over het leven, werk, gedachtegoed en muziek van Johan de Heer aan de orde komen. Ds. Fonteyn heeft het boekje “Werken zolang het dag is” gepubliceerd, over het dynamische leven van deze Maranatha-prediker. Johan of Johannes de Heer (1866-1961) had aanvankelijk een muziekzaak in Rotterdam en was gespecialiseerd in de verkoop van orgels. Later werd hij rondtrekkend evangelist en publicist. Met name in Gereformeerde gezinnen werd zijn muziekbundel veelvuldig gebruikt. De wat lichtere liederen vormden een welkome afwisseling naast de wat zwaardere psalmen en gezangen, die in de erediensten werden gebruikt.

Waar? Kerkzaal De Hoeksteen, Residencial BellaMare, Calle Austria 11 te Guardamar del Segura - Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen”. biedt een geestelijk thuis aan alle Nederlandstaligen, die al dan niet tijdelijk aan de Costa Blanca verblijven. Meer informatie is te vinden op de website www.iggds.nl of bel met de dienstdoende predikant ds. Henk Fonteyn - tel. (00 34) 865770841.

238 woorden - Persbericht opgesteld door Paul van der Laan d.d. 10-5-2018 

 


UA-118123266-1