Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

voor Nederlandstaligen aan de Costa Blanca

FINANCIËN

 Gegevens vereist door de Nederlandse Belastingdienst voor publicatie ANBI instellingen,

1.    Naam van de instelling is: Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura (IGGDS) "De Hoeksteen"

2.    Het post- en bezoekers adres is Urbanizacion Benimar II, Calle Conjunto Gema II no.4, 
Vivienda 231,  03170 Rojales, Spanje.

3. Het email adres van het secretariaat is scriba@iggds.nl.

4. Giften etc. kunnen worden overgemaakt op het volgende IBAN bankrekeningnummer
ES41 2100 6225 1602 0002 1905 

4.    Het RSIN nummer is 825430628

5.    Doelstelling:

IGGDS de Hoeksteen heeft als doel een kerk te zijn voor alle Nederlandstaligen, die in de omgeving van de Costa Blanca Zuid wonen of tijdelijk wonen, overwinteren, of hier op bezoek zijn .Bezoekers uit elke kerkelijke richting, die onze Gemeenteorde onderschrijven,  zijn welkom om lid te worden. Het doel wordt bereikt door een wekelijkse dienst op Zondag te houden die geleid wordt door een Nederlands sprekende predikant. Leden en bezoekers zijn welkom deze dienst bij te wonen. Door de week wordt een programma van kerkelijke activiteiten uitgevoerd, zoals Bijbelstudie, cantorij, gebedskring, film- en ontmoetingsavonden.

6.    Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleid is een kerk te zijn die gedragen wordt door haar leden. Een kerkenraad vormt het bestuur dat transparant is naar de leden. Veel commissies dragen de activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Goede communicatie is essentieel.

7.    Namen en functies van de bestuurders

zie: Kerkenraad

8.    Het beloningsbeleid

Bestuurders, noch andere vrijwilligers die een functie hebben in dit kerkgenootschap, ontvangen geen beloning voor de door hen ten behoeve van het kerkgenootschap verrichte werkzaamheden.

9.    Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag geeft steeds een uitvoerig verslag van de activiteiten en wordt aan de leden voor de jaarvergadering ter beschikking gesteld. Iedere zondag vindt er een eredienst plaats in een kerkzaal van het zorgcentrum Belle Mare in Guardamar del Segura. 

10.    De financiële verantwoording

Het financiële gedeelte van het jaarverslag wordt in de jaarvergadering in het 2e kwartaal van het jaar besproken en ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Een controle-commissie houdt toezicht op de financiële administratie alsmede het beheer, zoals vastgelegd in de Gemeenteorde artikel 19. 

11. Financieel overzicht 2017 en begroting 2018      

UA-118123266-1