Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

voor Nederlandstaligen aan de Costa Blanca

Kerkzaal Locatie

Residencial BellaMare
Calle Austria 11
Urbanisatie Campomar
Guardamar del SeguraWie zijn wij?  

Een geloofsgemeenschap waarbij christenen uit verschillende kerkelijke tradities hun verbondenheid met het leven en werk van Jezus Christus vieren en beleven   

Kerkdiensten

Elke zondag aanvang 11:00 uur
Wat willen wij?

Een geestelijk thuis bieden aan alle Nederlandstaligen, die voor kortere of langere tijd verblijven in het zuidelijke gedeelte van de Costa Blanca . Voor allen willen wij door onze activiteiten tot zegen zijn.


Laatste Editie Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2019


Wat doen wij?

* Wekelijkse eredienst
* Inspiratiebijeenkomsten
* Cantorij
* Meezing– en leeravonden
* Excursies
* Pastoraat
* Diaconaat

  

Het aanmeldingsformulier om lid te worden van onze kerk kan nu ook online worden ingediend of per e-mail worden verstuurd. Voor het vernieuwde aanmeldingsformulier: klik hier

BIJZONDERE ACTIVITEITEN

 

OP WEG NAAR PASEN

 

Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” nodigt u uit

 

 

De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” organiseert in aanloop  naar Pasen 2019 diverse activiteiten voor Nederlandstaligen, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Alle bijeenkomsten met uitzondering van de meditatieve wandeling op Goede Vrijdag 19 april vinden plaats in de tuinzaal van het gebouw Residencia Bella Mare/Restaurante Don Basilio aan de Calle Austria 11 in Guardamar del Segura. Toegang voor alle activiteiten is gratis. In chronologische volgorde gaat het om:


Twee Informatie- en luisteravonden over de Matthäus Passion

 

Op donderdag 28 maart en donderdag 4 april a.s. aanvang 19:30 uur worden er twee opeenvolgende informatie- en luisteravonden gehouden over de Matthäus-Passion van de componist Johann Sebastian Bach. Dit oratorium is in Nederland erg geliefd. Bram de Smidt en Paul van der Laan zullen tijdens deze twee avonden dieper ingaan op de achtergronden en inhoud van deze bekende compositie. Bram de Smidt heeft vele jaren als tenor meegezongen in het Bachkoor Holland. Paul van der Laan is kerkhistoricus. De muzikale en historische kennis van beide presentatoren staan garant voor een verdiepende ervaring voor allen die meer willen weten over dit vermaarde passieoratorium. De eerste avond (28 maart) wordt deel één, het uitvoeringsdeel voor de pauze, besproken en op de tweede avond (4 april) komt deel twee aan bod. 

 

Vesperdiensten

 

 

In de stille week – in Spanje Semana Santa genoemd – zijn er vier opeenvolgende vesperdiensten. Iedere dienst staat stil bij een passend thema in het licht van de vastentijd en Pasen. Het zijn korte diensten van ongeveer 45 minuten, waarin tijd is voor bezinning, gebed en samenzang. Verschillende sprekers verzorgen een korte meditatie en er is een variatie aan muzikale bijdragen. De diensten vinden plaats op:
Dinsdag 16 april – aanvang 17:00 uur         - Meditatie Anneke Nijhof
Woensdag 17 april – aanvang 17:00 uur     - Meditatie Ria Bosveld
Donderdag 18 april – aanvang 17:00 uur    - Meditatie ds. Bert Bosveld (met heilig avondmaal)
Vrijdag 19 april – aanvang 15:00 uur           - Meditatie ds. Bram de Jong

 

Meditatieve wandeling
Evenals vorig jaar wordt er voor belangstellenden op Goede Vrijdag 19 april van 10.00 tot 11.15 uur een meditatieve wandeling gehouden in Rojales. Startpunt is het bekende thee- en koffiehuis Plaza Diferente aan de Calle Ramón y Cajal 13 te Benimar. Om stipt 10.00 uur zal hier vandaan de wandeltocht beginnen. Men kan ook om 10.15 aansluiten aan het eind van de Calle San Isidro in Rojales, bij het begin van de trappen. Van daaruit zal de kruisweg gelopen worden naar de top van de heuvel, waar  de bekende drie kruizen staan. Bij iedere statie zal kort worden stilgestaan. Paul van der Laan, historicus en theoloog, zal bij iedere statie historische en Bijbelse toelichting geven, waarna een kort moment van stilte in acht zal worden genomen. Ds. Bert Bosveld verzorgt de lezing van de bijbehorende Schriftgedeelten. Vanwege de vele trappen is de wandeling niet geschikt voor rolstoelgebruikers.

 KERK ZIJN WE SAMEN -   22 april 2018

22677


UA-118123266-1